Coffi a Mwy

£25.00

Yn newydd i’n siop ar-lein, mae gennym ni opsiynau bwndel ar gyfer y rhai ohooch a hoffai roi llai o ‘stwff’ a mwy o ‘wneud’ fel anrheg.

Gyda’n hopsiynau bwndel ‘Coffi a Mwy’ gallwch brynu bag 227g o goffi – ffa neu wedi malu – gyda’r opsiwn o roi 25 o goed yn anrheg i’n ffermwyr i’w plannu, neu banel solar ar gyfer ffermwr a’u teulu yn ein cydweithredfa, fel rhan o’n prosiect newydd sy’n ceisio cynorthwyo’r ffermwyr mwyaf bregus i symud i ffwrdd o cerosin peryglus i ffynonellau ynni glanach, iachach a mwy diogel.

Bydd y bag coffi yn cael ei anfon gyda nodyn i esbonio bod coed neu banel solar hefyd wedi’u prynu, yn dibynnu ar eich dewis.