Shopping Basket

Llyfrgell

Erthygl

Popo lan yn Mhorthcawl

Adnodd

Sialens coffi i entrepreneuriaid ifanc

Cyfle i bobl ifanc ymuno â cymuned Jenipher’s Coffi, i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a gwneud gwahaniaeth i’w cymuned, yn lleol ac yn fyd-eang.

Erthygl

Ffermwraig. Arweinwraig. Brwydwraig.

Darllenwch araith Jenipher o ddiwrnod rhywedd COP26, sy’n arddangos y pŵer sydd gan Masnach Deg i rymuso menywod.

Erthygl

Jenipher’s Coffi yn COP26

Ymunwch â Jenipher’s Coffi yn COP26 i drafod plannu coed, Masnach Deg a sut mae ffermwyr yn dal llawer o’r atebion i’r cwestiwn o sut i daclo newid hinsawdd.

Cwrdd â'r Ffermwyr

Cwrdd â’r ffermwyr: Jenipher

Mae ffermwyr coffi yn gwneud y mwyafrif o’r gwaith wrth gynhyrchu coffi, ond yn aml maent yn derbyn y swm lleiaf o arian a chydnabyddiaeth.

Adnodd

Jenipher’s Coffi, o’r ffa i’r gwpan

Rydym wedi datblygu set o adnoddau addysg, i’w defnyddio gartref neu yn yr ysgol fel y gallwch ddod i wybod mwy am daith Jenipher’s Coffi o’r ffa i’r gwpan.

Erthygl

Paned perffaith

Mae llawer o waith yn mynd i mewn i greu paned berffaith. Rydym wedi gweithio gyda Esther Hope, arbenigwraig coffi i ddatblygu canllawiau bragu hawdd eu defnyddio.

Erthygl

Gweithio gyda’n gilydd

Darganfyddwch mwy am hanes cydweithfeydd a pham mae gweithio ar y cyd yn allweddol i gynhyrchu coffi o ansawdd uchel, tra hefyd yn cynnal lles ffermwyr a diogelu’r amgylchedd.

Erthygl

Hau hadau ein dyfodol

Mae’r ffermwyr sy’n cynhyrchu Jenipher’s Coffi yn rhan o brosiect sydd yn annelu i blannu 25 miliwn o goed erbyn 2025, gan ddefnyddio dull amaeth-goedwigaeth o reoli tir lle mae coffi yn cael ei dyfu ymhlith coed a llwyni.

Y newyddion diweddara

Daw pethau da i'r rhai sy'n cofrestru i'n cylchlythyr, gan gynnwys newyddion unigryw a chynigion arbennig.