Shopping Basket

Cymryd Rhan

Creu cymuned

Tra’n bod ni’n angerddol iawn am gynhyrchu coffi blasus, rydyn ni hefyd yn gweithio i adeiladu perthnasoedd a chreu cymunedau. Rydym ni am greu cyfleodd i’ch cysylltu â’r ffermwyr sy’n cynhyrchu ein coffi, i ddysgu mwy am effeithiau newid hinsawdd a’r effaith ar gynhyrchu coffi. Cewch weld bod llu o bethau’n mynd ymlaen yn Jenipher’s Coffi, ac yma gallwch ddysgu mwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud a sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

Stocio Jenipher’s Coffi

Mae Jenipher’s Coffi eisoes wedi’i stocio mewn meysydd gwersylla, bythynnod gwyliau a siopau dim gwastraff. Gallwn werthu unedau o 1 i 20,000 fel coffi wedi malu neu ffa, felly ni waeth pa mor fach neu fawr yw'ch gweithgareddau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i gwrdd a’ch anghenion.


Cysylltu

Oeddech chi’n gwybod?

Mae’n cymryd 3 mlynedd i blanhigyn coffi dyfu digon i flodeuo a dechrau cynhyrchu coffi?

Mae ffa coffi hefyd yn hadau, ac os cânt eu plannu, gallant dyfu i ddod yn goeden goffi newydd.

Mae 5 mil o gwpanau o goffi yn cael ei hyfed pob dydd yn y DU!

Dysgwch mwy o ffeithiau diddorol, ag am gynhyrchiant coffi a bywyd ein ffermwyr gyda help fideos, erthyglau ag adnoddau arbennigol draw yn ein llyfrgell.Llyfrgell

Ymunwch â'n rhaglen goffi cymunedol

Beth am ddilyn ôl troed Alison yn Ynys Môn neu Annette yn Clydach? Maen nhw'n rhan o'n rhaglen goffi cymunedol, lle maen nhw'n archebu coffi i’w gael ei anfon yn uniongyrchol atynt ac yna maen nhw'n ei werthu yn eu cymuned lleol. Prynodd Annette 100 o fagiau a'u gwerthu am £1 yn fwy nag y gwnaeth hi eu prynu, gan roi'r arian ychwanegol i'w banc bwyd lleol adeg y Nadolig. Eisiau dysgu mwy? Cysylltwch.

Cysylltu

Os ydych chi'n hoffi'r hyn rydyn ni'n ei wneud, efallai hoffech chi ddysgu am waith ein ffrindiau:

Mwy am Fasnach Deg

Cymru yw Cenedl Masnach Deg cyntaf y byd – mae hynny’n dipyn o gamp. Dewch o hyd i sut y daeth hyn i fod ar wefan Cymru Masnach Deg, ag am fwy ar Fasnach Deg ewch i wefan y Sefydliad Masnach Deg.

Taclo'r argyfwng hinsawdd

Am fwy i wneud a sut y gallwch chi chwarae eich rhan yn nhaclo’r argyfwng hinsawdd, ac ychwanegu eich enw i alwad am fwy o newid, cymerwch olwg ar waith Climate Cymru.

Manteision plannu coed

Mae Maint Cymru yn rheoli’r prosiect plannu coed y mae ffermwyr Jenipher’s Coffi yn rhan ohono. I gael rhagor o wybodaeth am fanteision y prosiect hwn, ac eraill ledled y byd, ewch i’w gwefan.

Y newyddion diweddara

Daw pethau da i'r rhai sy'n cofrestru i'n cylchlythyr, gan gynnwys newyddion unigryw a chynigion arbennig.