Shopping Basket

Sialens coffi i entrepreneuriaid ifanc

2nd Ebrill 2023 Adnodd

Ydych chi’n gweithio gyda’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid? Eisiau rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am fusnes cyfrifol?

Rydym ni yn Jenipher’s Coffi yn awyddus i roi cyfle i bobl ifanc ymuno â’n cymuned, i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a chael cyfle i wneud gwahaniaeth i’w cymuned, yn lleol ac yn fyd-eang.

Trwy ddysgu am Jenipher a’r 3500+ o ffermwyr sy’n tyfu coffi o ansawdd uchel ar Fynydd Elgon, yn Uganda, gall pobl ifanc ddysgu am sut mae masnach yn gweithio, pŵer Masnach Deg ac effaith newid hinsawdd ar ffermwyr y byd. Gallant ddysgu popeth am goffi – o ffeuen i gwpan, yn uniongyrchol oddi wrth Jenipher ei hun, a sut i weithredu busnes sydd yn ystyried elw, pobl a’r blaned.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy ac i lawrlwytho ein hadnodd diweddaraf.

Learn More

Daliwch i ddarllen

Gweld popeth
Erthygl

Popo lan yn Mhorthcawl

Erthygl

Ffermwraig. Arweinwraig. Brwydwraig.

Darllenwch araith Jenipher o ddiwrnod rhywedd COP26, sy’n arddangos y pŵer sydd gan Masnach Deg i rymuso menywod.

Erthygl

Jenipher’s Coffi yn COP26

Ymunwch â Jenipher’s Coffi yn COP26 i drafod plannu coed, Masnach Deg a sut mae ffermwyr yn dal llawer o’r atebion i’r cwestiwn o sut i daclo newid hinsawdd.