Shopping Basket

Erthygl

Erthygl

Popo lan yn Mhorthcawl

Erthygl

Ffermwraig. Arweinwraig. Brwydwraig.

Darllenwch araith Jenipher o ddiwrnod rhywedd COP26, sy’n arddangos y pŵer sydd gan Masnach Deg i rymuso menywod.

Erthygl

Jenipher’s Coffi yn COP26

Ymunwch â Jenipher’s Coffi yn COP26 i drafod plannu coed, Masnach Deg a sut mae ffermwyr yn dal llawer o’r atebion i’r cwestiwn o sut i daclo newid hinsawdd.

Erthygl

Paned perffaith

Mae llawer o waith yn mynd i mewn i greu paned berffaith. Rydym wedi gweithio gyda Esther Hope, arbenigwraig coffi i ddatblygu canllawiau bragu hawdd eu defnyddio.

Erthygl

Gweithio gyda’n gilydd

Darganfyddwch mwy am hanes cydweithfeydd a pham mae gweithio ar y cyd yn allweddol i gynhyrchu coffi o ansawdd uchel, tra hefyd yn cynnal lles ffermwyr a diogelu’r amgylchedd.

Erthygl

Hau hadau ein dyfodol

Mae’r ffermwyr sy’n cynhyrchu Jenipher’s Coffi yn rhan o brosiect sydd yn annelu i blannu 25 miliwn o goed erbyn 2025, gan ddefnyddio dull amaeth-goedwigaeth o reoli tir lle mae coffi yn cael ei dyfu ymhlith coed a llwyni.

Erthygl

Brand newydd sbon

Mae Jenipher’s Coffi yn ganlyniad o ateb i gwestiwn a ofynnwyd dros ddeng mlynedd yn ôl, a daeth yn fyw diolch i gyfeillgarwch dwfn rhwng pobl Cymru a rhanbarth Mt Elgon yn Uganda.