Shopping Basket

Adnodd

Adnodd

Sialens coffi i entrepreneuriaid ifanc

Cyfle i bobl ifanc ymuno â cymuned Jenipher’s Coffi, i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a gwneud gwahaniaeth i’w cymuned, yn lleol ac yn fyd-eang.

Adnodd

Jenipher’s Coffi, o’r ffa i’r gwpan

Rydym wedi datblygu set o adnoddau addysg, i’w defnyddio gartref neu yn yr ysgol fel y gallwch ddod i wybod mwy am daith Jenipher’s Coffi o’r ffa i’r gwpan.